Kleinkoor Conspirito

HET KOOR

Kleinkoor Con Spirito is een vocaal ensemble van ongeveer twintig zangers o.l.v. Marijn de Jong. Het is onze doelstelling klassiek vocaal repertoire uit te voeren op hoog niveau. Zo zingen we met veel plezier o.a. cantates van Buxtehude, delen uit de Messiah, een klein oratorium of een compositie van John Rutter

REPETITIES

We repeteren één keer in de twee weken op zaterdagmorgen in kerkelijk centrum Open Hof te Kampen van 9.30-11.30 u. Thuis wordt er geoefend m.b.v. MP3’s.

MEEZINGEN

Meezingen bij Con Spirito is mogelijk wanneer er plaats is bij het koor en wanneer uw stem bij het koor past. Neemt u contact met ons op om nadere informatie aan te vragen over de gang van zaken.

OPTREDENS

Kleinkoor Con Spirito treedt op tijdens kerkelijke vieringen en bijzondere feestdagen. Ook organiseren we enkele concerten per seizoen.

CONTACT

Voor nadere informatie:
kleinkoorconspirito@hotmail.com
06 23363424 / 038 4602071 (Marijn de Jong)